Therapie

Geen therapie, maar wel een vraag

Het kan zijn dat ‘in therapie gaan’ een stap te ver voor je is, of te snel voor je komt. Tegelijkertijd loop je wel rond met vragen die je bezighouden en waar je niet direct uit lijkt te komen. Of zou je graag je verhaal eens willen delen.

Dit kan. Hierin willen we je graag van betekenis zijn. Op een persoonlijk vraag mag je van ons een persoonlijke reactie verwachten.

Stuur je vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - je krijgt dan een antwoord van een van onze collega's.
---

Relatietherapie

Een relatie begint vaak romantisch, maar kan soms na verloop van tijd toch vastlopen. Door bijvoorbeeld onderling onbegrip en onduidelijkheid met als gevolg ongewilde verwijdering. Het kan voorkomen dat je er samen niet meer uit komt, terwijl je nog wel van elkaar houdt. Pijnlijk voor jullie allebei, maar geen reden om op te geven!

In onze praktijk merken we dat het helpt als we meekijken hoe jullie met elkaar omgaan. Bij relatietherapie gaat het erom te leren begrijpen wat de boodschap achter de boodschap is. Als therapeut kijken we met een betrokken en scherpe blik, gericht op het dichterbij brengen van het herstel van jullie relatie. Regelmatig is dit confronterend, maar dit werkt zeker bevrijdend!

De afgelopen jaren hebben we vele stellen dichter bij herstel mogen brengen. Durf de stap eens te maken om in gesprek te gaan om te ervaren of het klikt tussen jullie en een van onze medewerkers. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Psychosociale therapie

Mensen die hulp zoeken komen vaak met klachten als "het loopt niet lekker", "Ik kan niet meer genieten van het leven", "Ik ben angstig" of "Het leven zit vol met frustraties en ik kom er niet goed uit!".

Ook kan een gebeurtenis in jouw leven zo heftig zijn, dat je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan. Herken je hier iets van? Je pogingen om van je klacht af te komen en je weer gelukkig te voelen lukken niet, terwijl je het zo hard probeert. Dit kan komen omdat achter je klacht een dieperliggend probleem schuilgaat. Als dat probleem niet wordt aangepakt, zullen de klachten eerder toenemen, dan afnemen. Hoe hard je zelf ook je best doet... Hierin willen we met je meedenken om samen te ontdekken wat het onderliggende probleem is en waar het vandaan komt. Vervolgens gaan we de weg van herstel bewandelen.

Wil je meer weten over onze visie en werkwijze, dan ben je van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het aanmeldformulier.

Groepstherapie

Dichterbij Herstel biedt ook groepstherapie aan. 

1. Voor vrouwen die vastlopen op het vlak van pornografie zijn er de groepen: eenzame seksualteit, gegeven door Jantine Stam. Meer informatie is te vinden op de website: www.eenzameseksualiteit.nl.

2. Voor pornoverslaafde, christelijke mannen is er de website: www.vrijvanporno.nl. Dit zijn mannengroepen gegeven door Wilbert Weerd en Siegfried Woudstra

3. Voor mannen die willen groeien in verbinding maken met hun gevoel is er de 4G-groep. Rechtstreeks aanmelden voor deze groepen is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met Wilbert via zijn e-mail adres. 

Visie

Wij geloven dat de Heere God de mens heeft gemaakt om in verbinding met elkaar te leven. Allereerst in verbinding met Hem als Schepper om van daaruit in verbinding met elkaar te staan. Daarbij is het huwelijk de meest intieme vorm. De zonde en de gevolgen van de zonden, de gebrokenheid die we elke dag in de wereld ervaren, heeft deze liefdevolle verbinding kapot en corrupt gemaakt. Pogingen om vanuit onszelf daarin herstel te vinden, zullen uiteindelijk geen stand houden. Dit herstelwerk kan alleen door de Heere Jezus Christus en het geloof in Hem plaats vinden. Want Hij heeft de verbinding hersteld tussen mens en Zijn hemelse Vader.

Bij Dichterbij Herstel staan we dan ook vast in de overtuiging dat wij, als therapeut, nooit de redder van iemands nood kunnen zijn. Alleen de Heere Jezus is Redder. Om tot die Waarheid te komen, zullen we ons hart met onze emoties en gedachten in ogenschouw moeten nemen. Juist hier kan therapie een werkend instrument zijn, waarbij we samen een stukje meelopen om hierin helderheid te geven. Wetende dat we als therapeut afhankelijkheid zijn van de Heere, van Zijn wijsheid en inzicht. Dit zal niet altijd herstel van gebrokenheid betekenen, maar als de Heere Jezus herstel van ons hart geeft, dan heeft dat tot gevolg een liefdevolle verbinding met Hem en met elkaar!

Werkwijze

In therapie gaan kan spannend en kwetsbaar zijn, soms ook juist ontspannend. Daarin is vertrouwen en een 'klik' met je therapeut erg belangrijk. Je moet vertrouwen kunnen hebben in zijn of haar integriteit, authenticiteit en professionaliteit. Dit betekent voor ons dat we eerlijk en authentiek zijn in de hulp die wij geven. We geloven niet in een afstandelijke hulpverleningsrelatie maar een professionele betrokkenheid.

Daarom is de therapie persoonlijk. Voor ons staat centraal dat we met de ander zo om willen gaan zoals wij zelf behandeld zou willen worden. We gaan ervan uit dat ieder mens zijn eigen goede redenen heeft voor wat hij of zij doet, ondanks dat het soms destructief is. Het is nodig daar eerst oog voor te hebben voordat je kunt veranderen.

Therapie is een proces in een veilige omgeving waar, door middel van praten, vragen en confrontatie, inzichten ontstaan van de redenen en patronen van ingesleten ongewild gedrag. Ook het ontwikkelen van - en gestimuleerd worden in gewild gedrag is een onderdeel van het therapieproces. Het opdoen van nieuwe ervaringen en jezelf op een diepere manier te leren kennen om daardoor een diepere verbinding met de mensen om je heen tot stand te kunnen brengen vormt nog een onderdeel. Pas als in het therapieproces zelfonthulling, eerlijkheid en erkenning plaatsvinden kan iemand diepe blokkades, vaak ontstaan door eerder in het leven opgedane ervaringen, anders leren hanteren.

Tarieven

Tarieven

Op kantoor
€ 73,50 voor individuele therapie overdag
€ 78,75 voor individuele therapie ’s avonds

€ 92,00 voor echtpaar gesprekken overdag 
€ 102,50 voor echtpaar gesprekken 's avond 


Online
€ 67,00 voor e-hulp (video of voice call) overdag
€ 73,50 voor e-hulp (video of voice call) 's avonds

€ 81,50 voor e-relatietherapie overdag 
€ 92,00 voor e-relatietherapie 's avonds

€ 60,00 voor groepstherapie

Alle bedragen zijn incl. btw. 
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden alsnog in rekening gebracht, tenzij in overleg anders overeen gekomen.

 

Vergoedingen

Het is helaas niet mogelijk om een vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen voor de therapie van Dichterbij Herstel. Hiervoor moeten we aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie en om we vrijgevestigd willen blijven hebben we hiervan af gezien. Hiervoor hebben we een aantal redenen:

Allereerst omdat relatietherapie niet vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, omdat dit niet als curatief wordt gezien. Omdat dit een omvangrijk deel van onze werkzaamheden betreft draagt een beroepsregistratie hier niet aan bij.

Ten tweede omdat een verzekeraar restricties oplegt en wij daarmee onze vrijheid van handelen verliezen. Een verzekeraar kan namelijk eisen stellen aan de uitvoering van ons werk. Dit betekent ook dat wij ons dienen te voegen in de huidige dominante visie op de mens en haar problemen. Als therapeuten hanteren wij een holistische, integrale visie op de mens gebaseerd op de Bijbel. De huidige wetenschap in de behandeling van geestesproblemen sluit oorzaken uit die te maken hebben met een Bijbelse kijk op de mens.

Ten derde is onze ervaring dat het motiverend werkt om zelf te moeten betalen voor therapie. Dat maakt de sessies effectief en vergroot de kans op tevredenheid.

Een eventuele verwijzing is dus niet nodig.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1. Wat is een psychosociaal therapeut?
Een psychosociaal therapeut geeft hulp aan mensen die problemen ervaren op psychosociaal gebied. Psychosociaal is een samenvoegingen van het woord 'psyche' en 'sociaal'. Als er problemen zijn die ontstaan met of door interactie en in samenhang met je omgeving dan is sprake van psychosociale problemen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan problemen binnen de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld: onrust, angst, eenzaamheid, pornoverslaving, etc. maar ook problemen binnen de relationele sfeer, bijvoorbeeld: miscommunicatie in een huwelijk, spanningen in een gezin, het 'langs elkaar heen leven'. Een psychosociaal therapeut ziet de mens in de context en interactie met zijn of haar omgeving, vroeger en hier en nu.

2. Wat als de kosten voor mij te hoog zijn?
Je financiële situatie hoeft geen belemmering te zijn om toch hulp te krijgen. Meld je aan en vertel hierover in ons eerste gesprek. Dan overleggen we hoe we er samen uit kunnen komen.

3. Hoe ziet een traject eruit?
Een traject begint met een intake gesprek. Dit is een wederzijdse kennismaking. De therapeut luistert en maakt een inschatting of je bij ons op de goede plek zit en jij kunt 'ervaren' of je denkt dat het gaat werken. Als dit zo is dan plannen we vervolg gesprekken. Dit kan elke week zijn, eens in de twee weken of eens per maand. Net wat we in overleg samen besluiten.
In ieder gesprek vinden wij het belangrijk dat het gaat waar jij of jullie willen dat het over gaat. Vaak zijn dat de actuele problemen die je ervaart of een vervolg van het vorige gesprek.

4. Hoe werkt het met de betaling?
Aan het einde van de maand stuur ik een factuur via de mail van de gesprekken van die afgelopen maand. Op die factuur staat een klant- en factuurnummer en je hebt dan 30 dagen om te betalen. Op verzoek kan een factuur ook via de post verstuurd worden.
Mocht je een keer niet kunnen betalen, laat het ons dan vooral weten.

5. Helpen jullie iedereen?
In principe is iedereen welkom, ongeacht wie je bent of waar je mee zit.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een intake-gesprek? Gebruik dan het digitale aanmeldformulier op deze website, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

S.A.M.E.N. - online programma voor stellen bij vreemdgaan

Het programma SAMEN is een online hulpverleningsprogramma voor stellen die met vreemdgaan te maken hebben gekregen. Deze online cursus helpt om stap voor stap te werken aan herstel.

In de vijf modules die stellen thuis kunnen doorwerken wordt ingegaan op thema’s als: wat vertel je wel en niet, contact met de derde verbreken, vertrouwen, vergeving, boosheid, kinderen, hoe nu verder, wantrouwen, jullie relatie weer opbouwen en patronen in je relatie.

Dichterbij Herstel is partner van SAMEN. Het programma werkt het beste in combinatie met therapie, zodat je in therapie kunt bespreken waar je samen niet uitkwam. Wil je hier meer informatie over en een proefles bekijken, klik dan op deze link: https://relatieherstelacademie.nl/partner/DichterbijHerstel/ of bekijk de introductievideo.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1 Bepalingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Cliënt : de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie/hulpverlening geeft.
- Psychosociaal therapeut of Dichterbij Herstel (DH): de partij die therapie of andere werkzaamheden levert.
- Therapie/traject: Een psychosociaal therapeutisch traject dat bestaat uit het voeren van gesprekken.
- Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle psychosociale therapie van Dichterbij Herstel en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving

Dichterbij Herstel is de vrijgevestigde psychosociale therapie praktijk van Wilbert Weerd gevoerd door Wilbert Weerd, Roelke Eilander, Siegfried Woudstra en Jantine Stam.

1.3 Werkzaamheden

De bedrijfsactiviteiten betreffen: psychosociale therapie, relatietherapie, gezinstherapie, systeemtherapie, groepstherapie voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. Daarnaast nog secundaire werkzaamheden als coaching, trainingen, voorlichting, e-hulp, lezingen, workshops en spreekbeurten en de verkoop van ‘pornocetamol’, ‘Dichterbij Elkaar(ten)’ en van een applicatie voor de mobiele telefoon en van publicaties en boeken.

1.4 Werkomschrijving

De psychosociaal therapeut verleent haar hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke sfeer, lichamelijk welbevinden, relationele sfeer en/of de werksfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De psychosociale therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren. Daarnaast houdt Dichterbij Herstel zich bezig met informeren, lezingen, trainingen, voorlichting en dergelijke op het gebieden van psychosociaal functioneren en levensbeschouwing.

2. Overeenkomst

2.1 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten.

2.2 Juridische relatie

De juridische relatie tussen de psychosociaal therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dichterbij Herstel levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt wat van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden

U draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over uw eigen gedrag en de consequenties hiervan. Dichterbij Herstel zal de therapie naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid

Dichterbij Herstel is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Dichterbij Herstel.

2.5 Omgangsvormen

De face-to-face gesprekken vinden doorgaans plaats op kantoor in een afgesloten omgeving. U mag van Dichterbij Herstel verwachten dat u respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden dan enkel zoals gepast bij een begroeting of afscheid.

2.6 Ziekte en overmacht

Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.
Dichterbij Herstel is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan de verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke tenzij dit aan Dichterbij Herstel verwijtbaar is.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Privacy

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vind u op de website van Dichterbij Herstel.

3.2 Dossiervorming

Van ieder gesprek worden schriftelijke aantekeningen gemaakt. Dit dient voor onszelf ter geheugensteun en betreft geen uitgebreide verslaglegging noch dossieropbouw. Deze aantekeningen behandelen wij zorgvuldig en worden vernietigd als het traject is afgerond. Eventueel e-mail, sms contact (of anders)  is strikt vertrouwelijk. Wij dragen er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen aantekeningen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor derden.

3.3 Klachten

Bij een klacht doet u er goed aan dit met ons te bespreken. Een klachtenregeling is intern opgesteld en te vinden op de website van Dichterbij Herstel.

3.4 Auteursrecht

Geen van de publicaties van Dichterbij Herstel mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Financiën

4.1 Tarieven

De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website: www.dichterbijherstel.nl. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

De factuur kan zowel schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 30 dagen. Na deze 30 dagen volgt er een betalingsherinnering. Dichterbij Herstel behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stop zetten van de therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen.

4.2 No show

Afspraken die niet binnen 24 uur, telefonisch, per sms of e-mail, zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.

Privacy

Vanaf 25-05-2018 is de AVG van toepassing. Dichterbij Herstel vraagt u bij aanmelding de volgende gegevens door te geven:

  1. Naam, adres en woonplaats
  2. Leeftijd, e-mail adres en telefoonnummer
  3. Korte omschrijving waar u hulp bij zoekt.

Dit zijn enkel de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens voor correspondentie en facturatie en worden nooit aan derden verstrekt. Deze gegevens komen binnen via de e-mail op de personal computer met het windows besturingssysteem die de benodigde beveiligingsupdates krijgt. De website van Dichterbij Herstel beschikt over een SSL certificaat. De e-mail blijft niet op een server staan. Deze pc van de therapeut is beveiligd met anti-virus software en een wachtwoord. Deze pc is enkel toegankelijk voor de therapeut zelf. Op deze pc staat ook het software programma Snelstart voor de administratieve afhandeling van de facturen. De afspraken worden genoteerd in een hard copy agenda die bewaard wordt op een afgesloten plek, niet vrijelijk toegankelijk voor derden. Verdere whats-app en sms correspondentie staat op een met toegangscode beveiligde smartphone. We zijn de app Siilo in gebruik aan het nemen als organisatie. 

Dichterbij Herstel legt geen dossier aan van het hulpverleningstraject aangezien dit niet past bij onze stijl en werkwijze. De persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut die tijdens de gesprekken worden gemaakt vallen niet onder het inzagerecht.

Voor vragen of een verzoek over uw gegevens en privacy kunt u contact opnemen via het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 


Logo Klachtenportaal Zorg B

Stationsstraat 51B en G
3905 JH Veenendaal

foto locatie dichterbijherstel

 Samenwerkingverband

logo relatieherstel saffier logo
compassie logo RIJ
   

Routebeschrijving

plattegrond route

Adres en contact

Stationsstraat 51B en G
3905 JH Veenendaal
Tel. 06 19 23 71 04
info@dichterbijherstel.nl